Acasa

"SERVICII INTEGRATE DE ASISTENŢĂ ŞI PREGATIRE PENTRU PERSOANELE CU O FORMĂ DE PROTECŢIE ÎN ROMÂNIA"

 

 

pentru că procesul de integrare a persoanelor cu o formă de protecţie în România se poate realiza doar printr-un parteneriat real între toţi actorii implicaţi în aceasta problematică. Autorităţile publice (MAI, ORI, MAE), organismele internaţionale (OIM, UNHCR), ONG-urile şi comunităţile persoanelor cu o formă de protecţie pot identifica împreună cele mai bune soluţii pentru a răspunde nevoilor reale.