Obiective

 

Obiectiv general al acestui proiect îl reprezină facilitarea integrării sociale a persoanelor cu o formă de protecţie

Obiective specifice ale acestui proiect sunt următoarele:

1. Creşterea nivelului de informare a instituţiilor abilitate referitor la principalele obstacole întâlnite în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii, accesul la locuinţe, recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor a beneficiarilor unei forme de protecţie.


2. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă a persoanelor cu o formă de protecţie prin oferirea de consiliere socială şi juridică şi participarea acestora la cursuri de calificare profesională.


3. Facilitarea comunicării cu societatea gazdă, precum şi a procesului de învăţare a limbii societăţii gazdă prin organizarea de cursuri de limba română.


4. Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind ţara gazdă prin organizarea de cursuri de orientare culturală, istorie şi geografie.


5. Îmbunătăţirea accesului la o locuinţă a persoanelor cu o formă de protecţie de pe raza teritorială a celor trei localităţi prin oferirea de consiliere socială şi juridică şi subvenţionarea totală/parţială a chiriei pentru locuinţă.


6. Sprijinirea persoanelor cu o formă de protecţie în vederea obţinerii dreptului de şedere permanentă în România şi a cetăţeniei române.


7. Creşterea nivelului de informare al instituţiilor abilitate în domeniu şi a comunităţilor etnice locale în ceea ce priveşte situaţia persoanelor cu o formă de protecţie prin crearea şi actualizarea unei pagini web dedicată prezentului proiect.