Activitati

 

1. Sesiuni de acomodare şi orientare culturală (120 de beneficiari)

Organizarea a 6 sesiuni de acomodare culturală

Organizarea a 6 sesiuni de orientare culturală

 

2. Organizarea unui seminar de informare a autorităţilor în domeniu privind accesul la piaţa muncii şi recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor


3. Asistenţă în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii (40 de beneficiari)

Informare şi consiliere juridică şi socialǎ în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii

•    Înscrierea persoanelor beneficiare ale unei forme de protecţie la cursuri de formare profesională şi monitorizarea participării acestora la cursuri

Asistenţa în vederea angajării în muncă


4. Cursuri pentru învăţarea limbii române (80 de beneficiari)


5. Sprijinirea beneficiarilor în vederea recunoaşterii şi echivalării diplomelor şi calificărilor (10 persoane)

•    Consiliere şi asistenţă juridică în procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor

•    Redactarea, tipărirea şi distribuţia  unei broşuri referitoare la recunoaşterea diplomelor şi calificărilor refugiaţilor şi persoanelor cu protecţie subsidiară din România


6. Cursuri de istorie şi geografie (30 de persoane)


7. Facilitarea accesului la locuinţe prin consiliere socială/juridică şi prin  oferirea de asistenţă financiară pentru acoperirea  parţială sau totală a cheltuielilor de închiriere a locuinţei

•    Consiliere socială privind accesul la o locuinţă

•    Consiliere juridicǎ în ceea ce priveşte termenii, condiţiile, clauzele, formalitǎţile de încheiere şi înregistrare a contractelor de închiriere

•    Asistenţǎ financiarǎ pentru un numǎr de 80 de persoane cu o formǎ de protectie, în vederea acoperirii costurilor de închiriere locuinţă, totale sau parţiale, pe o perioadă de 6 luni


8. Consiliere şi asistenţǎ în vederea obţinerii permisului de şedere permanentă şi/sau a cetăţeniei române (40 de beneficiari)

•    Consiliere şi asistenţă juridică în vederea obţinerii permisului de şedere permanentă pentru un număr de 20 de beneficiari

•    Consiliere şi asistenţă juridică în vederea obţinerii cetăţeniei române pentru un număr de 20 de beneficiari


9. Crearea unei pagini web dedicată proiectului şi actualizarea acesteia